Pr Kopač

Pri Kopaču mi sedimo; slastne tu so vse jedi, rujno teče vino!

Praznik odprto

Gostilna Pr Kopač obratuje tudi v torek
25.6.2019


Offen, willkommen !!
Aperto, benvenuto !!
Ouvert, bienvenue !!
Nyitott, szívesen!


Vabljeni!!