Pr Kopač

Pri Kopaču mi sedimo; slastne tu so vse jedi, rujno teče vino!